OSB

OSB 2018-12-19T13:55:20+00:00

Hommerson is lid van de OSB,  de ondernemersorganistatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Dit is een werkgevers organisatie van de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in Nederland.

Het belangrijkste doel is het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. OSB is onderhandelingspartner onder andere bij totstandkoming van de CAO. Naast belangenbehartiger is OSB ook actief op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning.

Sinds 2013 is het OSB-Keurmerk een feit. Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat zij brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd of zij nog steeds voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.

Het OSB-Keurmerk voor de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven bestaat uit drie onderdelen:

De NEN 4400-1 norm. Hiermee toont het bedrijf aan de financiële en personele administratie op orde te hebben, belasting en premies te betalen en geen mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze code heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche te verbeteren. In deze code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn.

Enkele schoonmaakspecifieke eisen. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het toetsen van de CAO en het beschikken over een opzichtverzekering.

OSB Keurmerk certificaat

SNA verklaring van registratie 14-05-2013

Code verantwoordelijk marktgedrag